slide-portafoli
slide-portafoli-2
slide-portafoli-3
slide-portafoli

Portafolis

Tot seguit us mostrem alguns dels projectes que l’alumnat ha treballat a l’escola. Alguns són projectes desenvolupats a l’aula, d’altres són fruit de col·laboracions amb organismes, entitats o empreses, concursos o bé els projectes integrats i de fi de curs.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY