Sinless

Sinless es basa en les formes i els colors de l’art minimalista i relaciona el concepte de l’empoderament femení amb el mite de Pandora.

Fashion Film

AUTOR/A

Andrea Alguacil

ANY

2022