Slide Organigrama - Escola Illa
slide-organigrama-2
slide-organigrama-3
Slide Organigrama - Escola Illa

Organigrama

EQUIP DIRECTIU


Direcció
Agustí Hurtado
Cap d’estudis
Xavier Garriga
Secretaria acadèmica
Anna Vilarrúbias

 

CAPS DEPARTAMENT


Gràfica Publicitària
Germán Chamorro
Estilisme d’Indumentària
Eulàlia Gorina
Clara Navarro
Il·lustració
Montse Cascante
Illa Oberta Tallers d’Art
Oriol Vilapuig

COORDINADORS


Coordinadora
de cicles formatius
Sandra Sanjaume
Coordinador TIC
Josep Alegre
Coordinadora
Pràctiques Gràfica Publicitària
Judith Corominas
Coordinadora
Pràctiques Il·lustració
Sílvia Ferran
Coordinadora
Pràctiques Estilisme d’Indumentària
Eulàlia Gorina
Clara Navarro
Coordinadora cultural
i de promoció artística
Sandra Sanjaume
Coordinadora web i xxss
Sílvia Ferran
Germán Chamorro

TUTORS


Tutoria GRAPU 1r
Dolors Gimeno
Tutoria GRAPU 2n
Cristina Amat
Nacho Gil
Tutoria ESIND 1r
Sílvia Ferran
Tutoria ESIND 2n
Clara Navarro
Tutoria IL·LU 1r
Montse Cascante
Tutoria IL·LU 2n
Christian Inaraja

SECRETARIA ADMINISTRATIVA


Conxi Salas
Cristina Sánchez

CONSERGERIA


Carme González (matí)
Marc Marín (tarda)