Slide Empresa - Escola Illa
Slide Empresa - Escola Illa

Escola-Empresa

En els CFGS que s’imparteixen a l’Escola Illa , la FCT és un mòdul obligatori, de diferent nombre d’hores segons el cicle, que es cursa durant el segon curs, en horari no lectiu, sense superar les 4 hores diàries. Un coordinador/a s’encarrega de contactar amb les empreses del sector i vetllar per a què el lloc de treball assignat sigui escaient.

La FCT es regula mitjançant un conveni entre l’escola, l’empresa i l’alumne, validat pel Departament d’Ensenyalment de la Generalitat. La FCT es pot realitzar en un estudi o empresa del sector, o també a la mateixa escola a partir de projectes o encàrrecs externs, o a partir de les activitats programades a l’escola, sempre sota la direcció d’un tutor.

Formació i pràctiques en empreses

En els CFGS que s’imparteixen a l’Escola Illa , la FCT és un mòdul obligatori, de diferent nombre d’hores segons el cicle, que es cursa durant el segon curs, en horari no lectiu, sense superar les 4 hores diàries. Un coordinador/a s’encarrega de contactar amb les empreses del sector i vetllar per a què el lloc de treball assignat sigui escaient.

La FCT es regula mitjançant un conveni entre l’escola, l’empresa i l’alumne, validat pel Departament d’Ensenyalment de la Generalitat. La FCT es pot realitzar en un estudi o empresa del sector, o també a la mateixa escola a partir de projectes o encàrrecs externs, o a partir de les activitats programades a l’escola, sempre sota la direcció d’un tutor.

Coordinadora Pràctiques GRAPU
Judith Corominas

Coordinadora Pràctiques IL·LU
Sílvia Ferran

Coordinadora Pràctiques ESIND
Eulàlia Gorina

Viver Illa

L’Escola Illa ofereix al seu exalumnat un lloc on muntar-se el seu primer estudi. On generar projectes relacionats amb la moda, la il·lustració o el disseny gràfic. El viver Illa és un espai d’emprenedoria, un pont entre l’escola i el món professional.

Què ofereix l’escola?

Àrea de treball
Un espai polivalent que possibiliti el desenvolupament adient dels projectes. El viver Illa tindrà un espai fix i d’ús exclusiu pels seus membres.

Aquest espai es trobarà a una aula dintre de l’escola i disposarà de:
. Taula de treball
. Espai de reunió
. Taquilla per guardar material
. Connexió a Internet

Horari
L’horari d’aquest espai és:
. De dilluns a dijous, de 8.30 a 21.30 h . Divendres, de 8.30 a 15 h

Instal·lacions
. Biblioteca especialitzada en moda, il·lustració i disseny gràfic
. Plató fotogràfic
. Taller d’estampació i serigrafia
. Laboratori fotogràfic
. Taller de moda

La disponibilitat d’aquests espais resta pendent de la no coincidència amb les classes lectives. Així, doncs, caldrà preveure el seu ús i demanar-ho seguint les condicions d’ús establertes a la Guia de l’estudiant i posant-se en contacte amb el professorat que les regula.

Béns d’equipament
. Càmeres fotogràfiques rèflexs digitals . Taula de llum
. Escànner
. Tauletes gràfiques
. Fotocopiadora
. Gamma de colors Pantone
. Projector
. Pissarra

Tot aquest material estarà a la disposició del Viver Illa, sempre hi quan no l’hagin de menester els cicles reglats.

Assessorament
Suport per part de l’equip de professorat.

Encàrrecs
Des de l’escola Illa hi ha la voluntat de derivar encàrrecs professionals d’institucions, empreses i entitats sense ànim de lucre a l’equip del Viver Illa. En cap cas, l’escola Illa està obligada a buscar projectes i a passar feina a l’equip del Viver.