Irelia

Creació de marca, aplicació mòbil i campanya de llançament [projecte integrat]

 

Aplicació mòbil que ofereix suport i orientació a l’entorn (família, amics o parella) de les persones amb drogodependència.

AUTOR/A

Alba Rodríguez

ANY

2022