slide-alumnat-2
Slide Alumnat - Escola Illa

Tràmits i
gestions

Com accedir als
cicles de grau superior

Per accedir als CFGSAP és necessari tenir el títol de Batxillerat Artístic o el títol de Graduat en Arts Aplicades en alguna especialitat del mateix àmbit.

També es pot accedir als Cicles Formatius de Grau Superior a través d’una prova d’accés de caràcter específic si es té el títol de Batxillerat, de COU, les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys o alguna titulació de FP de 2n grau.

En el cas de no reunir aquests requisits acadèmics també s’hi pot accedir a través d’unes proves d’accés de caràcter general i de caràcter singular, si l’alumne compleix 20 anys l’any que fa la prova.

Proves d’accés al curs 2023-2024
Descarregueu-vos tota la informació sobre les proves:
Inscripció a les proves d’accés

Convocatòria ordinària:
. Inscripció a les proves d’accés: Del 7 (a partir de les 9 h) al 20 de març de 2023

Publicació provisional de la llista de persones admeses i excloses a convocatòria ordinària:
11 d’abril de 2023

Llista definitiva d’admesos i exclosos a convocatòria ordinària: 28 d’abril de 2023

Realització de les proves d’accés:
. Part comuna: 23 de maig de 2023
. Part específica: 24 de maig de 2023

Qualificacions provisionals: 7 de juny de 2023

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre triat per fer la prova: del 8 al 12 de juny de 2023

Qualificacions definitives: 15 de juny de 2023

Consulta els requisits d’accés:
Generalitat de Catalunya. Arts plàstiques i disseny. Grau superior

Matrícula

Preinscripcions i matriculacions als Cicles. Curs 2024-25

Convocatòria ordinària

Termini de preinscripció: del 24 de maig al 30 de maig de 2024
Període de presentació de sol·licituds

Termini de matriculació: del 17 de juliol al 23 de juliol de 2024
Període de matriculació de l’alumnat admès

Descarrega't tota la informació al següent enllaç: 
Preinscripció i matriculació als Cicles

Canvis de cicle
i convalidacions

Tota la informació corresponent a la movilitat entre cicles i les possibles convalidacions entre aquests ve determinada per les següents normatives oficials:

Accés a la Universitat

Si ets estudiant de cicle formatiu de grau superior pots accedir a la universitat sense fer cap prova d'accés. La teva nota d'admissió a la universitat serà l'obtinguda al cicle formatiu que has fet, una nota entre 5 i 10 punts.

Accediu a tota la informació per a calcular la nota d’admissió, les ponderacions, com pujar nota, per tal de sol·licitar l’admissió, realitzar la Prova d’aptitud personal (PAP), conèixer l’assignació de places, la convalidació de crèdits i el calendari PAU al següent enllaç: Accés a la Universitat

Beques

Les beques convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2019-2020 cursen ensenyaments postobligatoris, es poden consultar directament al següent enllaç a: beques per a formació postobligatòria