slide-alumnat-2
Slide Alumnat - Escola Illa

Tràmits i
gestions

Com accedir als
cicles de grau superior

Per accedir als CFGSAP és necessari tenir el títol de Batxillerat Artístic o el títol de Graduat en Arts Aplicades en alguna especialitat del mateix àmbit.

També es pot accedir als Cicles Formatius de Grau Superior a través d’una prova d’accés de caràcter específic si es té el títol de Batxillerat, de COU, les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys o alguna titulació de FP de 2n grau.

En el cas de no reunir aquests requisits acadèmics també s’hi pot accedir a través d’unes proves d’accés de caràcter general i de caràcter singular, si l’alumne compleix 20 anys l’any que fa la prova.

Proves d’accés al curs 2019-2020
Descarregueu-vos tota la informació sobre les proves:
Inscripció a les proves d’accés

Convocatòria ordinària:
. Inscripció a les proves d’accés: Del 15 al 25 de març de 2019

Realització de les proves d’accés:
. Part comuna: 15 de maig de 2019
. Part específica: 16 de maig de 2019

Convocatòria extraordinària (només part específica):
. Inscripció a les proves d’accés: Del 27 al 31 de maig de 2019

Realització de les proves d’accés:
. Part específica: 26 de juny de 2019

Consulta els requisits d’accés:
Generalitat de Catalunya. Arts plàstiques i disseny. Grau superior

Matrícula

Preinscripcions i matriculacions als Cicles. Curs 2022-23

Convocatòria ordinària

Termini de preinscripció: del 25 de maig al 31 de maig de 2022
Període de presentació de sol·licituds

Termini de matriculació: del 18 de juliol al 22 de juliol de 2022
Període de matriculació de l’alumnat admès

Descarrega't tota la informació al següent enllaç: 
Preinscripció i matriculació als Cicles

Canvis de cicle
i convalidacions

Tota la informació corresponent a la movilitat entre cicles i les possibles convalidacions entre aquests ve determinada per les següents normatives oficials:

Accés a la Universitat

Si ets estudiant de cicle formatiu de grau superior pots accedir a la universitat sense fer cap prova d'accés. La teva nota d'admissió a la universitat serà l'obtinguda al cicle formatiu que has fet, una nota entre 5 i 10 punts.

Accediu a tota la informació per a calcular la nota d’admissió, les ponderacions, com pujar nota, per tal de sol·licitar l’admissió, realitzar la Prova d’aptitud personal (PAP), conèixer l’assignació de places, la convalidació de crèdits i el calendari PAU al següent enllaç: Accés a la Universitat

Beques

Les beques convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2019-2020 cursen ensenyaments postobligatoris, es poden consultar directament al següent enllaç a: beques per a formació postobligatòria