Ary

Creació de marca, aplicació mòbil i campanya de llançament [projecte integrat]

ARY pretén facilitar l’avís d’alarma o ajuda en situacions d’indefensió, per aportar seguretat i tranquil·litat a la vida de les persones que l’usin. S’ha creat una app molt personalitzable que funciona mitjançant el reconeixement de veu, alhora que enregistra i emmagatzema la geolocalització del dispositiu en el moment que s’activen els protocols d’actuació. El projecte gràfic respon a la necessitat de dotar l’aplicació mòbil d’identitat i resol tots els suports de comunicació necessaris per poder donar-se a conèixer entre la ciutadania.

AUTOR/A

Carla Urenda

ANY

2021