Gràfica Publicitària

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Vine a l’Illa a fer Disseny Gràfic

A Illa Escola d’Art i Disseny enfoquem el cicle de grau superior de Gràfica Publicitària cap a la formació de professionals que desenvolupin, de manera global, qualsevol activitat vinculada a l’àmbit del disseny gràfic, capacitant a l’alumnat per idear, organitzar, dur a terme i fer el seguiment de totes les fases d’un projecte de disseny gràfic.

Busquem la formació d’un/a professional pluridisciplinari que es pugui coordinar amb diferents equips de treball en l’àmbit dels diversos productes gràfics. Comporta el domini dels suports tradicionals –targetes, papers, fulletons, cartells, packaging, retolació d’establiments i vehicles, disseny editorial (llibres, diaris, revistes), campanyes publicitàries…–, però també el domini dels nous suports –gràfica aplicada a la web, a les xarxes socials, a les apps, etc.

Exposició de Disseny Gràfic

Requisits d'accés als cicles de grau superior

Accés directe

Poden accedir directament les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o d'altres

 • Títol de batxiller de modalitat d'arts o l'artístic experimental.
 • Títol de batxiller d'altres modalitats si s'han cursat 3 matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts.
 • Títol de tècnic/a d'arts plàstiques i disseny
 • Títol de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'Arts Plàstiques i Disseny a efectes de la prova d'accés.
 • Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura, Enginyeria tècnica en disseny industrial.
 • Títol superior (diplomatura) d'arts plàstiques o títol superior de disseny o de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
 • Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Accés als Cicles de grau superior amb prova específica d'accés

Han de  realitzar la part específica de la prova  d'accés les persones que tinguin

 • Títol de batxiller.
 • Títol de tècnic/a o tècnic/a superior de Formació Professional.
 • Qui ha superat la prova d'accés a grau superior de formació professional.

Persones sense requisits acadèmics

Les persones sense requisits acadèmics  poden accedir als cicles d'Arts Plàstiques i Disseny de grau superior superant  la part comuna i la part específica de la prova d’accés i, que tinguin 19 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment

Les proves específiques i generals tenen un calendari independent a la preinscripció i matrícula.

Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre s’ha de fer la inscripció a la prova d'accés (general o específica).

Proves d'accés al curs 2024-2025
Descarregueu-vos tota la informació sobre les proves:
Inscripció a les proves d'accés 

Convocatòria ordinària:
. Inscripció a les proves d'accés: Del 7 (a partir de les 9 h) al 18 de març de 2024 (fins les 23.59 h)

Publicació provisional de la llista de persones admeses i excloses a convocatòria ordinària:
4 d'abril de 2024

Llista definitiva d'admesos i exclosos a convocatòria ordinària: 25 d'abril de 2024

Realització de les proves d'accés:
. Part comuna: 14 de maig de 2024. Les persones aspirants hauran de presentar-se a les 15.30 h. La prova començarà a les 16 h i tindrà 4 hores de durada.
. Part específica: 15 de maig de 2024. Les persones aspirants hauran de presentar-se a les 15.30 h. La prova començarà a les 16 h i tindrà 3 hores de durada

Qualificacions provisionals: 3 de juny de 2024

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre triat per fer la prova: del 4 al 6 de juny de 2024

Qualificacions definitives:  10 de juny de 2024

Matrícula

Preinscripcions i matriculacions als Cicles. Curs 2024-25

Convocatòria ordinària

Termini de preinscripció: del 24 de maig al 30 de maig de 2024
Període de presentació de sol·licituds

Termini de matriculació: del 17 de juliol al 23 de juliol de 2024
Període de matriculació de l’alumnat admès

Descarrega't tota la informació al següent enllaç: 
Preinscripció i matriculació als Cicles

Mòduls

2000 hores1621 hores99 horesFonaments de la Representació i l'Expressió Visual
99 horesMitjans Informàtics
66 horesTeoria de la Imatge
99 horesFotografia
99 horesHistòria de la Imatge Publicitària
400 horesProjectes de Gràfica Publicitària
99 horesFonaments del Disseny Gràfic
198 horesLlenguatge i Tecnologia Audiovisual
99 horesTeoria de la Publicitat i el Màrqueting
198 horesTipografia
99 horesProducció Gràfica Industrial i Digital (Crèdits de lliure disposició)
66 horesFormació i Orientació Laboral
280 hores280 horesFormació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers
99 hores99 horesProjecte Integrat

Professorat

Cap departament

Germán Chamorro
Tutories

1r
Dolors Gimeno
2n
Nacho Gil
Cristina Amat
Coordinadors

Pràctiques
Judith Corominas
Professorat

Pep Alegre
Lena Balaguer
Judith Corominas
Sandra Sanjaume
Cristina Amat
Xavier Garriga
Agustí Hurtado
Kiko Alonso
Germán Chamorro
Nacho Gil
Joaquim Juncosa