Gràfica Publicitària

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

A Illa Escola d’Art i Disseny enfoquem el cicle de grau superior de Gràfica Publicitària cap a la formació de professionals que desenvolupin, de manera global, qualsevol activitat vinculada a l’àmbit del disseny gràfic, capacitant a l’alumnat per idear, organitzar, dur a terme i fer el seguiment de totes les fases d’un projecte de disseny gràfic.

Busquem la formació d’un/a professional pluridisciplinari que es pugui coordinar amb diferents equips de treball en l’àmbit dels diversos productes gràfics. Comporta el domini dels suports tradicionals –targetes, papers, fulletons, cartells, packaging, retolació d’establiments i vehicles, disseny editorial (llibres, diaris, revistes), campanyes publicitàries…–, però també el domini dels nous suports –gràfica aplicada a la web, a les xarxes socials, a les apps, etc.–.

Requisits d'accés als cicles de grau superior

Per accedir a aquests estudis és necessari tenir el títol de Batxillerat Artístic o el títol de Graduat en Arts Aplicades, en alguna especialitat del mateix àmbit.

També es pot accedir als Cicles Formatius de Grau Superior a través d’una prova d’accés de caràcter específic si es té el títol de Batxillerat, de COU, les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys o alguna titulació de FP de 2n grau.

En el cas de no reunir aquests requisits acadèmics també s'hi pot accedir a través d’unes proves d’accés de caràcter general i específic si l’alumne compleix 19 anys l’any que fa la prova.

Proves d'accés al curs 2020-2021
Descarregueu-vos tota la informació sobre les proves:
Inscripció a les proves d'accés 

Convocatòria ordinària:
. Inscripció a les proves d'accés: Del 13 al 21 de maig de 2020

Publicació provisional de la llista de persones admeses i excloses a convocatòria ordinària:
5 de juny de 2020

Llista definitiva d'admesos i exclosos a convocatòria ordinària: 19 de juny de 2020

Realització de les proves d'accés:
. Part comuna: 29 de juny de 2020
. Part específica: 30 de juny de 2020

Qualificacions provisionals: 8 de juliol de 2020

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020

Qualificacions definitives: a partir del 14 de juliol de 2020

Matrícula

Preinscripcions i matriculacions als Cicles. Curs 2020-21

Convocatòria ordinària

Termini de preinscripció: del 10 de juny al 17 de juny de 2020
Període de presentació de sol·licituds

Llista d’admesos: 30 de juliol de 2020

Termini de matriculació: de l'1 al 7 de setembre de 2020
Període de matriculació de l’alumnat admès

Descarrega't tota la informació al següent enllaç: 
Preinscripció i matriculació als Cicles

Mòduls

2000 hores1621 hores99 horesFonaments de la Representació i l'Expressió Visual
99 horesMitjans Informàtics
66 horesTeoria de la Imatge
99 horesFotografia
99 horesHistòria de la Imatge Publicitària
400 horesProjectes de Gràfica Publicitària
99 horesFonaments del Disseny Gràfic
198 horesLlenguatge i Tecnologia Audiovisual
99 horesTeoria de la Publicitat i el Màrqueting
198 horesTipografia
99 horesProducció Gràfica Industrial i Digital (Crèdits de lliure disposició)
66 horesFormació i Orientació Laboral
280 hores280 horesFormació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers
99 hores99 horesProjecte Integrat

Professorat

Cap departament

Germán Chamorro
Tutories

1r
Dolors Gimeno
2n
Nacho Gil
Dolors Gimeno
Coordinadors

Pràctiques
Judith Corominas
Professorat

Pep Alegre
Lena Balaguer
Judith Corominas
Sandra Sanjaume
Cristina Amat
Xavier Garriga
Agustí Hurtado
Kiko Alonso
Germán Chamorro
Nacho Gil
Joaquim Juncosa