Stigmul

Creació de marca, identitat visual, app i campanya [projecte integrat]

 

Aquest projecte parteix de la manca d’educació sexual i afectiva que reben els adolescents a Catalunya, tant a l’àmbit escolar com familiar. Tot i que les institucions públiques disposen de pàgines web i continguts en línia de consulta gratuïta per als joves, aquests espais no s’adeqüen gràficament al públic objectiu, són molt institucionals, seriosos i imponents. Stigmul és una aplicació mòbil per la qual s’ha creat una campanya promocional amb un to reivindicatiu, tot plegat per informar i educar en sexe-afectivitat i de tu a tu al jovent català.

……………………….
🏆Premi Escola Illa al millor PI 2020-21
🏅Menció d’honor, premi extraordinari d’Arts Plàstiques i Disseny 2020-21

AUTOR/A

Andrea Gallego

ANY

2021