slide-ilustracio-3
Slide Cicle Formatiu Il·lustració - Escola Illa
Slide Cicle Formatiu Il·lustració - Escola Illa

Il·lustració

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Vine a l’Illa a fer Il·lustració

El CFGS d’Il·lustració està orientat a formar professionals que desenvoluparan la seva activitat en l’àmbit de la il·lustració i on treballaran les posibilitats narratives, expressives i comunicatives de la il·lustració (infantil, editorial, publicitària, científico-tècnica, tèxtil, còmic, cartellisme, etc.).

El cicle prepara l’alumnat per desenvolupar el procés complert d’un projecte d’il·lustració; des de la idea, l’organització, la planificació fins a l’execució i acabat final.

Es combina tant el desenvolupament artístic i creatiu propi de l’alumnat amb el desenvolupament professional de la pròpia disciplina, ja sigui treballant tècniques i suports tradicionals –gravat, aquarel·la, dibuix, etc.– com també les tècniques experimentals, digitals i les noves interfícies (PS, AI, ID, tauletes de dibuix, etc.).

Vídeo exposició d’Il·lustració

Durant el cicle es fan xerrades i seminaris amb il·lustradors professionals, es mantenen col·laboracions amb diferents entitats, institucions i empreses treballant projectes en format workshop (del propi cicle d’il·lustració o combinant entre cicles), es fan pràctiques en empreses, i es participa en concursos i fires, amb l’objectiu que l’alumnat mantingui constantment una vinculació directa amb la realitat professional i artística de la il·lustració.

Requisits d'accés als cicles de grau superior

Accés directe

Poden accedir directament les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o d'altres

 • Títol de batxiller de modalitat d'arts o l'artístic experimental.
 • Títol de batxiller d'altres modalitats si s'han cursat 3 matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts.
 • Títol de tècnic/a d'arts plàstiques i disseny
 • Títol de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'Arts Plàstiques i Disseny a efectes de la prova d'accés.
 • Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura, Enginyeria tècnica en disseny industrial.
 • Títol superior (diplomatura) d'arts plàstiques o títol superior de disseny o de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
 • Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Accés als Cicles de grau superior amb prova específica d'accés

Han de  realitzar la part específica de la prova  d'accés les persones que tinguin

 • Títol de batxiller.
 • Títol de tècnic/a o tècnic/a superior de Formació Professional.
 • Qui ha superat la prova d'accés a grau superior de formació professional.

Persones sense requisits acadèmics

Les persones sense requisits acadèmics  poden accedir als cicles d'Arts Plàstiques i Disseny de grau superior superant  la part comuna i la part específica de la prova d’accés i, que tinguin 19 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment

Les proves específiques i generals tenen un calendari independent a la preinscripció i matrícula.

Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre s’ha de fer la inscripció a la prova d'accés (general o específica).

Proves d'accés al curs 2024-2025
Descarregueu-vos tota la informació sobre les proves:
Inscripció a les proves d'accés 

Convocatòria ordinària:
. Inscripció a les proves d'accés: Del 7 (a partir de les 9 h) al 18 de març de 2024 (fins les 23.59 h)

Publicació provisional de la llista de persones admeses i excloses a convocatòria ordinària:
4 d'abril de 2024

Llista definitiva d'admesos i exclosos a convocatòria ordinària: 25 d'abril de 2024

Realització de les proves d'accés:
. Part comuna: 14 de maig de 2024. Les persones aspirants hauran de presentar-se a les 15.30 h. La prova començarà a les 16 h i tindrà 4 hores de durada.
. Part específica: 15 de maig de 2024. Les persones aspirants hauran de presentar-se a les 15.30 h. La prova començarà a les 16 h i tindrà 3 hores de durada

Qualificacions provisionals: 3 de juny de 2024

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre triat per fer la prova: del 4 al 6 de juny de 2024

Qualificacions definitives:  10 de juny de 2024

Matrícula

Preinscripcions i matriculacions als Cicles. Curs 2024-25

Convocatòria ordinària

Termini de preinscripció: del 24 de maig al 30 de maig de 2024
Període de presentació de sol·licituds

Termini de matriculació: del 17 de juliol al 23 de juliol de 2024
Període de matriculació de l’alumnat admès

Descarrega't tota la informació al següent enllaç: 
Preinscripció i matriculació als Cicles

Mòduls

2000 hores1621 hores165 horesDibuix Aplicat a la Il·lustració
99 horesFonaments de la Representació i l’Expressió Visual
99 horesFotografia
99 horesHistòria de la il·lustració
99 horesMitjans Informàtics
66 horesProducció Gràfica Industrial
350 horesProjectes d’Il·lustració
132 horesRepresentació Espacial Aplicada
165 horesTècniques d’Expressió Gràfica
116 horesTècniques Gràfiques Tradicionals
66 horesTeoria de la Imatge
99 horesBook professional (Crèdits de lliure disposició)
66 horesFormació i Orientació Laboral
280 hores280 horesFormació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers
90 hores99 horesProjecte Integrat

Professorat

Cap departament

Montse Cascante
Tutories

1r
Montse Cascante
2n
Christian Inaraja
Coordinadors

Pràctiques
Sílvia Ferran
Professorat

Pep Alegre
Lena Balaguer
Dolors Gimeno
Xavier Garriga
Montse Cascante
Gemma Canal
Anna Vilarrúbias
Christian Inaraja
Joaquim Juncosa