Slide Cicle Formatiu Il·lustració - Escola Illa
slide-ilustracio-2
slide-ilustracio-3
Slide Cicle Formatiu Il·lustració - Escola Illa

Il·lustració

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

El CFGS d’Il·lustració està orientat a formar professionals que desenvoluparan la seva activitat en l’àmbit de la il·lustració i on treballaran les posibilitats narratives, expressives i comunicatives de la il·lustració (infantil, editorial, publicitària, científico-tècnica, tèxtil, còmic, cartellisme, etc.).

El cicle prepara l’alumnat per desenvolupar el procés complert d’un projecte d’il·lustració; des de la idea, l’organització, la planificació fins a l’execució i acabat final.

Es combina tant el desenvolupament artístic i creatiu propi de l’alumnat amb el desenvolupament professional de la pròpia disciplina, ja sigui treballant tècniques i suports tradicionals –gravat, aquarel·la, dibuix, etc.– com també les tècniques experimentals, digitals i les noves interfícies (PS, AI, ID, tauletes de dibuix, etc.).

Durant el cicle es fan xerrades i seminaris amb il·lustradors professionals, es mantenen col·laboracions amb diferents entitats, institucions i empreses treballant projectes en format workshop (del propi cicle d’il·lustració o combinant entre cicles), es fan pràctiques en empreses, i es participa en concursos i fires, amb l’objectiu que l’alumnat mantingui constantment una vinculació directa amb la realitat professional i artística de la il·lustració.

Requisits d'accés als cicles de grau superior

Per accedir a aquests estudis és necessari tenir el títol de Batxillerat Artístic o el títol de Graduat en Arts Aplicades, en alguna especialitat del mateix àmbit.

També es pot accedir als Cicles Formatius de Grau Superior a través d’una prova d’accés de caràcter específic si es té el títol de Batxillerat, de COU, les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys o alguna titulació de FP de 2n grau.

En el cas de no reunir aquests requisits acadèmics també s'hi pot accedir a través d’unes proves d’accés de caràcter general i específic si l’alumne compleix 19 anys l’any que fa la prova.

Proves d'accés al curs 2020-2021
Descarregueu-vos tota la informació sobre les proves:
Inscripció a les proves d'accés 

Convocatòria ordinària:
. Inscripció a les proves d'accés: Del 13 al 21 de maig de 2020

Publicació provisional de la llista de persones admeses i excloses a convocatòria ordinària:
5 de juny de 2020

Llista definitiva d'admesos i exclosos a convocatòria ordinària: 19 de juny de 2020

Realització de les proves d'accés:
. Part comuna: 29 de juny de 2020
. Part específica: 30 de juny de 2020

Qualificacions provisionals: 8 de juliol de 2020

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020

Qualificacions definitives: a partir del 14 de juliol de 2020

Matrícula

Preinscripcions i matriculacions als Cicles. Curs 2020-21

Convocatòria ordinària

Termini de preinscripció: del 10 de juny al 17 de juny de 2020
Període de presentació de sol·licituds

Llista d’admesos: 30 de juliol de 2020

Termini de matriculació: de l'1 al 7 de setembre de 2020
Període de matriculació de l’alumnat admès

Descarrega't tota la informació al següent enllaç: 
Preinscripció i matriculació als Cicles

Mòduls

2000 hores1621 hores165 horesDibuix Aplicat a la Il·lustració
99 horesFonaments de la Representació i l’Expressió Visual
99 horesFotografia
99 horesHistòria de la il·lustració
99 horesMitjans Informàtics
66 horesProducció Gràfica Industrial
350 horesProjectes d’Il·lustració
132 horesRepresentació Espacial Aplicada
165 horesTècniques d’Expressió Gràfica
116 horesTècniques Gràfiques Tradicionals
66 horesTeoria de la Imatge
99 horesBook professional (Crèdits de lliure disposició)
66 horesFormació i Orientació Laboral
280 hores280 horesFormació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers
90 hores99 horesProjecte Integrat

Professorat

Cap departament

Montse Cascante
Tutories

1r
Montse Cascante
2n
Christian Inaraja
Coordinadors

Pràctiques
Sílvia Ferran
Professorat

Pep Alegre
Lena Balaguer
Dolors Gimeno
Xavier Garriga
Montse Cascante
Gemma Canal
Anna Vilarrúbias
Christian Inaraja
Joaquim Juncosa