Slide Cicle Formatiu Il·lustració - Escola Illa
slide-ilustracio-2
slide-ilustracio-3
Slide Cicle Formatiu Il·lustració - Escola Illa

Il·lustració

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

El CFGS d’Il·lustració està orientat a formar professionals que desenvoluparan la seva activitat en l’àmbit de la il·lustració i on treballaran les posibilitats narratives, expressives i comunicatives de la il·lustració (infantil, editorial, publicitària, científico-tècnica, tèxtil, còmic, cartellisme, etc.).

El cicle prepara l’alumnat per desenvolupar el procés complert d’un projecte d’il·lustració; des de la idea, l’organització, la planificació fins a l’execució i acabat final.

Es combina tant el desenvolupament artístic i creatiu propi de l’alumnat amb el desenvolupament professional de la pròpia disciplina, ja sigui treballant tècniques i suports tradicionals –gravat, aquarel·la, dibuix, etc.– com també les tècniques experimentals, digitals i les noves interfícies (PS, AI, ID, tauletes de dibuix, etc.).

Durant el cicle es fan xerrades i seminaris amb il·lustradors professionals, es mantenen col·laboracions amb diferents entitats, institucions i empreses treballant projectes en format workshop (del propi cicle d’il·lustració o combinant entre cicles), es fan pràctiques en empreses, i es participa en concursos i fires, amb l’objectiu que l’alumnat mantingui constantment una vinculació directa amb la realitat professional i artística de la il·lustració.

Requisits d'accés als cicles de grau superior

Per accedir a aquests estudis és necessari tenir el títol de Batxillerat Artístic o el títol de Graduat en Arts Aplicades, en alguna especialitat del mateix àmbit.

També es pot accedir als Cicles Formatius de Grau Superior a través d’una prova d’accés de caràcter específic si es té el títol de Batxillerat, de COU, les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys o alguna titulació de FP de 2n grau.

En el cas de no reunir aquests requisits acadèmics també s'hi pot accedir a través d’unes proves d’accés de caràcter general i específic si l’alumne compleix 19 anys l’any que fa la prova.

Proves d'accés al curs 2019-2020
Descarregueu-vos tota la informació sobre les proves:
Inscripció a les proves d'accés

Convocatòria ordinària:
. Inscripció a les proves d'accés: Del 15 al 25 de març de 2019

Realització de les proves d'accés:
. Part comuna: 15 de maig de 2019
. Part específica: 16 de maig de 2019

Convocatòria extraordinària (només part específica):
. Inscripció a les proves d'accés: Del 27 al 31 de maig de 2019

Realització de les proves d'accés:
. Part específica: 26 de juny de 2019

Convocatòria extraordinària de setembre:
Inscripció a les proves d’accés: del 2 al 6 de setembre de 2019, presencial al centre.

Publicació provisional de la llista de persones admeses i excloses:
10 de setembre de 2019

Període de presentació de documentació addicional per a l'admissió:
Del 12 al 26 de setembre de 2019

Sol·licitud de recursos o mesures addicionals per necessitats específiques derivades de discapacitats:
Fins al 6 de setembre de 2019

Sol·licitud d'exempcions:
Fins al 28 de juny de 2019

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses:
27 de setembre de 2019

Realització de les proves d'accés:
. Part específica: 1 d’octubre de 2019 a les 9.15 h
. Durada de l’examen: de 9.30 a 12.30 h

Publicació de resultats provisionals:
3 d'octubre de 2019

Termini per presentar reclamacions:
Durant els 3 dies hàbils posteriors a la data de la publicació dels resultats provisionals

Publicació de resultats definitius:
9 d'octubre de 2019

PER A MÉS INFORMACIÓ


Requisits d’accés:

Arts plàstiques i disseny. Grau superior


Proves d’accés, preinscripció i matriculació:

Generalitat de Catalunya
Arts plàstiques i disseny. Grau superior

Illa. Escola d'Art i Disseny
Tel. 93 711 48 05 - 93 711 40 59

Horari:
Matins, de dilluns a dijous de 8 a 14 h. Divendres de 8 a 13 h.
Tardes, dimarts i dimecres de 16 a 19 h.


Matrícula

Preinscripcions i matriculacions als Cicles. Curs 2019-20

Convocatòria ordinària

Termini de preinscripció: del 29 de maig al 5 de juny de 2019
Període de presentació de sol·licituds

Termini de matriculació: del 18 al 23 de juliol de 2019
Període de matriculació de l’alumnat admès

Descarrega't tota la informació al següent enllaç: 
Preinscripció i matriculació als Cicles

Convocatòria extraordinària de setembre

Termini de preinscripció: Del 2 al 6 de setembre de 2019

Llista d’admesos: 9 d’octubre de 2019

Matrícula: 10 d’octubre de 2019

Mòduls

2000 hores1621 hores165 horesDibuix Aplicat a la Il·lustració
99 horesFonaments de la Representació i l’Expressió Visual
99 horesFotografia
99 horesHistòria de la il·lustració
99 horesMitjans Informàtics
66 horesProducció Gràfica Industrial
350 horesProjectes d’Il·lustració
132 horesRepresentació Espacial Aplicada
165 horesTècniques d’Expressió Gràfica
116 horesTècniques Gràfiques Tradicionals
66 horesTeoria de la Imatge
99 horesBook professional (Crèdits de lliure disposició)
66 horesFormació i Orientació Laboral
280 hores280 horesFormació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers
90 hores99 horesProjecte Integrat

Professorat

Cap departament

Montse Cascante
Tutories

1r
Montse Cascante
2n
Christian Inaraja
Coordinadors

Pràctiques
Sílvia Ferran
Professorat

Pep Alegre
Lena Balaguer
Dolors Gimeno
Xavier Garriga
Montse Cascante
Gemma Canal
Anna Vilarrúbias
Christian Inaraja
Joaquim Juncosa