Zaa´tari

Senyalística

 

El repte que planteja aquest projecte és senyalitzar el Camp de Zaa’tari al Líban. Aquest camp acull població refugiada de Síria des de 2011 i actualment el seu nombre d’habitants ja és equiparable al de Manresa o Rubí.

Tot tenint en compte el context i les necessitats culturals, psicològiques, socials i polítiques de les persones refugiades, l’objectiu del treball era millorar la minsa i heterogènia comunicació gràfica que caracteritza aquests espais.

AUTOR/A

Imanol Padilla i Marc Viamonte

ANY

2019