Slide Cicles Formatius - Escola Illa
slide-cicles-formatius-2
slide-cicles-formatius-3
Slide Cicles Formatius - Escola Illa

Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny

Estudis reglats de dilluns a divendres, en horari de matí.

Titulació oficial reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny.

Durada: dos cursos escolars i pràctiques en empreses o estudis.

Per a més informació: www.gencat.cat

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Requisits d'accés als cicles de grau superior

Accés directe

Poden accedir directament les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o d'altres

 • Títol de batxiller de modalitat d'arts o l'artístic experimental.
 • Títol de batxiller d'altres modalitats si s'han cursat 3 matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts.
 • Títol de tècnic/a d'arts plàstiques i disseny
 • Títol de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'Arts Plàstiques i Disseny a efectes de la prova d'accés.
 • Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura, Enginyeria tècnica en disseny industrial.
 • Títol superior (diplomatura) d'arts plàstiques o títol superior de disseny o de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
 • Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Accés als Cicles de grau superior amb prova específica d'accés

Han de  realitzar la part específica de la prova  d'accés les persones que tinguin

 • Títol de batxiller.
 • Títol de tècnic/a o tècnic/a superior de Formació Professional.
 • Qui ha superat la prova d'accés a grau superior de formació professional.

Persones sense requisits acadèmics

Les persones sense requisits acadèmics  poden accedir als cicles d'Arts Plàstiques i Disseny de grau superior superant  la part comuna i la part específica de la prova d’accés i, que tinguin 19 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment

Les proves específiques i generals tenen un calendari independent a la preinscripció i matrícula.

Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre s’ha de fer la inscripció a la prova d'accés (general o específica).

Proves d'accés al curs 2021-2022
Descarregueu-vos tota la informació sobre les proves:
Inscripció a les proves d'accés 

Convocatòria ordinària:
. Inscripció a les proves d'accés: Del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021

Publicació provisional de la llista de persones admeses i excloses a convocatòria ordinària:
14 d'abril de 2021

Llista definitiva d'admesos i exclosos a convocatòria ordinària: 5 de maig de 2021

Realització de les proves d'accés:
. Part comuna: 12 de maig de 2021
. Part específica: 13 de maig de 2021

Qualificacions provisionals: 25 de maig de 2021

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre triat per fer la prova: del 26 al 28 de maig de 2021

Qualificacions definitives: 2 de juny de 2021

PER A MÉS INFORMACIÓ


Requisits d’accés:

Arts plàstiques i disseny. Grau superior


Proves d’accés, preinscripció i matriculació:

Generalitat de Catalunya
Arts plàstiques i disseny. Grau superior

Illa. Escola d'Art i Disseny
Tel. 93 711 48 05 - 93 711 40 59

 


Matrícula

Preinscripcions i matriculacions als Cicles. Curs 2021-22

Convocatòria ordinària

Termini de preinscripció: del 25 de maig al 31 de maig de 2021
Període de presentació de sol·licituds

Termini de matriculació: del 19 de juliol al 23 de juliol de 2021
Període de matriculació de l’alumnat admès

Descarrega't tota la informació al següent enllaç: 
Preinscripció i matriculació als Cicles