Projectes de ceràmica

Maria Bosch

Aprofundiment i experimentació de les tècniques ceràmiques, a partir de projectes personals i col·lectius, amb l’acompanyament de la professora.

El taller Projectes és un taller dirigit a persones que ja tenen uns coneixements previs de ceràmica i que vol endinsar-se i aprofundir, en determinats processos o en una tècnica en concret.

Ofereix amb una programació adaptada al nivell de cada alumne

El programa de treball es planteja de manera individual d’acord amb l’alumne. El taller plantejarà grups de recerca segons les inquietuds que es presentin amb l’objectiu de donar una visió ampla i oberta del món de la ceràmica, amb l’experimentació i la recerca com a camí d’aprenentatge.

Taller guiat per Maria Bosch, ceramista sabadellenca amb una reconeguda trajectòria professional.

www.mariabosch.com