Coser y cantar.
Fes la teva roba (I)-(II)

Carme Morral

Curs d’iniciació al disseny de moda, al patronatge i la confecció, per a joves i adults. Amb temes com la presa de mides, pràctiques amb màquina de cosir, overlock, planxa, patrons base i transformacions, tall i confecció, arranjaments i costumització de peces de vestir, etc. Es tracten nocions de disseny i coneixement dels teixits.

Aquest taller s’adreça a tothom qui vulgui aprendre o avançar en els procediments tècnics per confeccionar peces de vestir en qüestions de disseny, coneixement dels teixits, el patronatge i la confecció de vestuari i complements. Es tracten temes com la presa de mides; pràctiques amb màquina de cosir, overlock i planxa; patrons base de faldilla i de cos; transformació de patrons base; tall i confecció de la faldilla; tall i confecció del cos; arranjaments o costumització de peces de vestir.

Durant el curs, s’aniran intercalant coneixements teòrics i pràctics, tot i que la part pràctica serà la que tindrà més pes en el desen-volupament del taller, i sempre a partir d’un seguiment individual, tenint en compte els interessos i les necessitats de cada participant i amb caràcter de taller obert.

Taller obert en general a totes les persones interessades, però especialment indicat per a joves (adolescents inclosos) interessats a iniciar-se en el món del disseny de moda i de la confecció.

www.facebook.com/illaobertacoserycantar